KOSGEB DESTEKLERİ

• Fuar Desteği........................45.000 TL
• Tanıtım Desteği....................25.000 TL
• Nitelikli Eleman Desteği..........50.000 TL
• Tasarım Desteği....................22.500 TL
• Sınai Mülkiyet Hakları Desteği...30.000 TL
• Belgelendirme Desteği............30.000 TL
• Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği
• Kredi Faiz Desteği
• Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği
• Girişimcilik Destek Programı
• KOBİ Gelişim Destek Programı
• AR-GE İnovasyon Destek Programı
• Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi